Zeptejte se nás

Napište nám na technickedotazy@isover.cz, využijte náš formulář
nebo v pondělí – pátek 8:00 – 16:00
volejte na 800 476 837.
Povoleny jsou pouze přípony *.png, *.jpg, *.pdf, *.txt , *.doc , *.docx, *.xls, *.xlsx

Povinné údaje jsou označené *.

Ochrana osobních údajů

1. Společnost Saint-Gobain jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje kupujících za následujícími účely:
- uzavírání kupních smluv prostřednictvím webové stránky, přičemž pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány společností Saint-Gobain, pro kterou je to nezbytně nutné s ohledem na uvedený účel. Neposkytnutí těchto údajů má za následek nemožnost zpracování poptávek resp. kupních smluv prostřednictvím webových stránek, a
- nabízení zboží a služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickou formou na e-mailovou adresu kupujícího, přičemž pro tento účel zpracovává společnost Saint-Gobain osobní údaje kupujících pouze s jejich souhlasem po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu, nezruší-li kupující svůj souhlas se zpracováním tohoto údaje dříve.


2. Společnost Saint-Gobain osobní údaje kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány automatizovaně a jsou zabezpečeny proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití. Společnost Saint-Gobain archivuje rovněž poptávky kupujícího vytvořené prostřednictvím webové schránky, a to po dobu 3 let od jejich vzniku.


3. Společnost Saint-Gobain předává osobní údaje kupujícího prodávajícímu jako dalšímu správci osobních údajů pro účely jednání o kupní smlouvě, resp. jejího uzavření a plnění. Zpracováním osobních údajů kupujícího může Saint-Gobain či prodávající, kterému byly osobní údaje předány, pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Pověřeným zpracovatelem osobních údajů může být zejména agentura zajišťující technický provoz těchto webových stránek, či výrobce zboží.


4. Kupující má ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo požadovat vysvětlení, dále právo požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci svých osobních údajů. Kupující má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).


5. Kupující, který udělil společnosti Saint-Gobain souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely nabízení zboží a služeb je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat na adrese Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, nebo e-mailem na adrese eisover@isover.cz. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení elektronickou formou může kupující odmítnout i při zasílání každé jednotlivé zprávy. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů až do doby takového odvolání.

 

@@@titleBasket

košík je prázdný

@@@titleUserMenu